tichete cadou

Acordarea de tichete cadou către salariații proprii

Acordarea de tichete cadou către salariații proprii – procedura din anul 2019 cu particularizare pentru salariații din construcții.

Din punct de vedere fiscal, trebuie să urmărim cu atenție ocazia cu care se acordă tichetele cadou, întrucât legiuitorul a adoptat două proceduri distincte aplicabile de la caz la caz. Desigur, nu analizăm motivația legiuitorului de a proceda diferit din punctul de vedere al impozitării, ci analizăm efectele fiscale.

Un prim caz este acordarea de tichete cadou cu ocazia Crăciunului, sărbătorilor Pascale, zilei copilului – 01 iulie și 8 martie, aceasta din urma data este situația aplicabilă acordării tichetelor cadou doar pentru domnișoare și doamne.

Dacă valoarea tichetelor cadou este în sumă de până într-o 150 lei, acestea nu sunt considerate venituri de natură salarială, conform art. 76 alin. (4) lit. a), ultima teză, din codul fiscal, astfel:

„(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

(…) Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.”

Menționăm faptul că în același plafon de 150 lei, când tichetele cadou se acordă cu aceste 4 ocazii, nu se datorează asigurări sociale obligatorii, conform art. 142 lit. a) a doua teză din Codul fiscal.

Prin norma de aplicare pentru art. 142 regăsite la pct. 5 alin. (1) din HG nr. 1/2016 s-a stabilit că valoarea tichetelor cadou ce depășește suma de 150 lei este în baza de impozitare a asigurărilor sociale obligatorii. Subliniem că acest tratament fiscal este aplicabil tichetelor cadou acordate de Crăciun, Paște, 01 iunie, 08 martie pentru doamne și pentru persoanele aparținând altor culte religioase cu două ocazii similare sărbătorilor religioase.

Cazul al doilea: angajatorii por acorda tichete cadou cu late ocazii decât cele 4 enumerate de Codul fiscal, cum ar fi de exemplu ziua de 01 decembrie, revelionul, ziua de naștere, ziua de 01 mai, ziua societății, sau orice altă ocazie agreată între salariat și angajator.

În acest sens, tratamentul fiscal al tichetelor cadou este de impozitare cu impozitul pe venitul din salarii în procent de 10%, conform art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal, astfel:

„(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la:

h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă și tichetelor culturale, acordate potrivit legii.”

Foarte important: atunci când tichetele cadou sunt acordate în alte ocazii decât cele 4 enumerate de Codul fiscal, nu se datorează asigurări sociale obligatorii, conform art. 142 lit. r) din Codul fiscal, astfel:

„Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:
r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii;”

De reținut

Norma de aplicare pentru art. 142 regăsite la pct. 5^1 alin. (2) din HG nr. 1/2016 diferențiază foarte clar modul de aplicare al asigurărilor sociale pentru tichetele cadou acordate cu cele 4 ocazii enumerate de Codul fiscal și tichetele cadou acordate cu alte ocazii, astfel:

„(2) În sensul art. 142 lit. r) din Codul fiscal, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii tichetele cadou acordate potrivit legii, altele decât cele acordate pentru ocaziile prevăzute la art. 142 lit. b) din Codul fiscal.”
Ce impozitare se aplică pentru salariații ce activează în domeniul construcțiilor ce beneficiază de facilități fiscale când primesc tichete?

Cunoaștem faptul că celebra ordonanță nr. 114/2018 a adus facilități fiscale pentru salariații din construcții, după cum urmează:
– s-a eliminat impozitul pe venitul din salarii;
– s-a abrogat contribuția la sănătate;
– s-a redus cota de contribuție la pensii la procentul de 21,25%.

Având în vedere aceste facilități coroborate cu reglementările mai sus analizate, rezultă următoarea procedură de fiscalizare a tichetelor cadou acordate salariaților din construcții de către angajatorul acestora:

1. Pentru tichetele cadou acordate cu ocazia Crăciunului, Paștelui, zilei de 01 iulie, zilei de 08 martie pentru doamne, se datorează doar contribuție la pensie în procent de 21,25% pentru valoarea tichetelor cadou ce depășește 150 lei.
2. Dacă tichetele cadou se acordă cu alte ocazii decât cele 4 enumerate de Codul fiscal, nu se datorează stopaj la sursă, toate reținerile din salarii sunt scutite la plată.

De reținut:

a) Tichetele cadou intră în baza de calcul a contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru suma ce ar fi fost în suma impozitului pe venit (ce s-ar fi impozitat cu 10% sau ce depășește plafonul de 150 lei enumerat de art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal), obligație reglementată de art. 120^2 alin. (1) și (2) din Codul fiscal.

b) Legislația de bază privind acordarea tichetelor cadou este Legea nr. 165/2018 ce impune o anumită disciplină: când se acordă tichete cadou salariaților, acestea pot fi acordate doar pentru destinații de cheltuieli sociale. Prin noțiune de cheltuială socială vom înțelege acele situații care sunt enumerate de art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, aplicabile pentru plătitorii de impozit pe profit sau poate să fie cheltuieli sociale agreate între salariat și angajator în baza unui contract colectiv de muncă sau pentru un regulament intern. Acest din urmă instrument permite o gamă mai largă de cheltuieli, însă scopul la care ne raportăm este acoperirea unor cheltuieli sociale. De exemplu, am putea acorda tichete cadou în scopul achiziției de hrană pentru masa de revelion. Se poate interzice prin regulament achiziția altor produse cum ar fi băuturile alcoolice și țigările.

c) se impune consemnarea în contractul colectiv de muncă, regulament intern a acordării de tichete cadou.