Revine in legislatie fapta de retinere si neplata a impozitelor si contributiilor dupa o perioada de 60 de zile de la scadenta, conform prevederilor OUG 130/2021 (M.O. 1202 din 18 decembrie).

Acestea se reincrimineaza ca fapte de evaziune fiscala si vor fi pedepsite cu inchisoare de la 1 la 5 ani, incepand cu 1 martie 2022.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 6^1

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege.

(2) Prevederea de la alin. (1) intra in vigoare la data de 1 martie 2022.

In anexa OUG 130/2021 sunt enumerate 19 categorii de impozite ce intra in sfera infractiunii.

Impozitele si contributiile care intra sub incidenta articolului 6^1

1. Impozitul pe dividendele platite de o persoana juridica romana catre o persoana juridica romana

2. Impozitul pentru veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva
3. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuala
4. Impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor
5. Impozitul pe veniturile din arenda
6. Impozitul pe veniturile sub forma de dobanzi
7. Impozitul pe veniturile impozabile obtinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului
social, potrivit legii
8. Impozit pe veniturile sub forma de dividende
9. Impozitul pe veniturile din pensii
10. Impozitul pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
11. Impozitul pe veniturile din alte surse
12. Impozitul pe veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
13. Impozitul pe veniturile obtinute de o persoana fizica sau entitate — asociere fara personalitate juridica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificarile si completarile ulterioare
14. Impozitul pe veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare
15. Contributia de asigurari sociale
16. Contributia de asigurari sociale de sanatate
17. Impozitul cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
18. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
19. Contributia la Fondul pentru mediu